Retina i Vitri


Retinopatia Diabètica

L'afectació de la retina per la Diabetis és la causa més freqüent de ceguesa en la població activa (20 a 74 anys). En el moment del diagnòstic de la Diabetis, fins al 20% dels pacients presenten signes de Retinopatia Diabètica. Als 15 anys del diagnòstic, un 50% la presenten.

Continuar llegint

Despreniment de Retina

El despreniment de retina és una malaltia ocular que es produeix per la separació espontània de la retina neurosensorial (capa interna de la retina) de l'epiteli pigmentari (capa externa).

Continuar llegint

Cossos o mosques flotants (Miodesòpsies)

Els cossos o mosques flotants (miodesòpsies) són unes petites taques (en forma de fils, punts, teranyina) que moltes persones veuen movent-se en el seu camp visual, especialment quan miren a un fons amb contrastos intensos (pàgines en blanc, cel clar, etc.)

Continuar llegint

Trombosi venosa de la retina

Consisteix en l'obstrucció parcial o total de les venes de la retina. Per tant la podem classificar com trombosi venosa central quan es obstrueix la vena central de la retina (afectació total) o trombosi venosa de branca quan afecta una branca d'aquesta vena central (afectació parcial).

Continuar llegint

Forat Macular

El forat macular és una obertura a la màcula, que és la zona central de la retina. El gel que es troba a l'interior de l'ull (vitri) amb el temps pot perdre el seu volum i encongir-se. Aquest gel deteriorat pot exercir tracció sobre la màcula.

Continuar llegint

Alta Miopia

La miopia és una alteració ocular que provoca que els objectes situats a llarga distància es percebin borrosos. Generalment es deu a un augment de la longitud axial de l'ull (ulls grans).

Continuar llegint

Uveïtis

La uveïtis és una inflamació de l'úvea, que és una membrana que envolta l'interior de l'ull, formada per l'iris, el cos ciliar i la coroides, que en conjunt formen la capa mitjana de l'ull entre la retina i l'escleròtica.

Continuar llegint

Tumors intraoculars

Els tumors oculars poden aparèixer a les parpelles, a l'ull (conjuntiva, coroide o retina) i en l'òrbita (cavitat que allotja el globus ocular). El retinòleg tracta els tumors localitzats a la coroide o la retina.

Continuar llegint

Retinosis Pigmentaria

La Retinosi Pigmentària és una malaltia de la retina on es veuen danyades les seves capes més externes que és on es localitzen els fotoreceptors: els cons i els bastons, que són les cèl·lules nervioses especialitzades en percebre la llum.

Continuar llegint
comparteix amb nosaltres