ALTA MIOPIA

Què és l’Alta Miopia?

La miopia és una alteració ocular que provoca que els objectes situats a llarga distància es percebin borrosos. Generalment es deu a un augment de la longitud axial de l’ull (ulls grans). Quan la miopia supera les 8 diòptries, parlem d’Alta Miopia, Miopia Patològica o Miopia Magna. L’alta miopia afecta al voltant d’un 2% de la població i augmenta la predisposició a patir determinades malalties oculars que afecten la visió:

  • El  despreniment  de retina.
  • Atròfia de la porció central de la retina.
  • El creixement de vasos sanguinis sota de l’àrea central de la retina (màcula).
  • El forat macular. 
  • La separació de les capes de la retina (squisis).

A causa d’això és necessari el control periòdic d’aquests pacients.

Imatge de la retina de pacient amb Miopia Magna