DEGENERACIÓ MACULAR ASSOCIADA A L’EDAT

La degeneració macular associada a l’edat (DMAE) és una malaltia degenerativa de la retina que afecta principalment la màcula, el centre de la visió, i és la principal causa de ceguesa en pacients majors de 55 anys.

Causes

La Degeneració Macular Associada a l’Edat és una malaltia genètica influïda, sobretot, per 4 factors:

  • Genètica: És una malaltia hereditària amb una freqüència molt elevada, afectant fins a un 22% de caucàsics, sent una mica menys prevalent en races pigmentades. Als Estats Units s’estima que de la seva població de 324 milions d’habitants, 11 milions de pacients pateixen ceguesa a causa de la Degeneració Macular Associada a l’Edat.
  • Tabac: És un potent oxidant i influeix molt negativament en la progressió de la malaltia.
  • Exposició lumínica: Una major exposició a la llum, natural i artificial, s’associa a un major risc de progressió de la DMAE. És sempre recomanable reduir la seva exposició amb ulleres de sol. En casos Intermedis i Avançats pot ser recomanable l’ús de filtres per a llum blava visible i invisible.
  • Malalties cardiovasculars: Una dieta rica en antioxidants ajuda a protegir enfront de la progressió. Per contra, una dieta pobra suposarà un major risc de progressió de la malaltia.
Tipus de degeneració macular associada a l’edat
  • DMAE seca (Atròfica): Aquest tipus de degeneració macular és deguda a l’acumulació de druses, dipòsits groguencs sota la retina, que causa una atròfia progressiva de la retina. Sol ser asimptomàtica i predisposa al sagnat agut i a l’atròfia central de la retina. Precisa controls periòdics i es recomana la ingesta d’antioxidants, una dieta equilibrada, reduir l’exposició lumínica (en alguns casos amb filtres per a la llum blava) i no fumar.
Símptomes de la degeneració macular
  • Visió Borrosa: Disminució de la visió central (es redueixen la visió des de lluny i la capacitat de lectura)
  • Visió Distorsionada: Les línies rectes es perceben ondulades.
És imprescindible realitzar un diagnòstic precoç perquè el tractament eviti la pèrdua de visió. La periodicitat recomanada dels controls vindrà determinada per la severitat de la malaltia (segons l’estadi de la degeneració macular: inicial, intermedi o avançat), variant de 6 mesos a fins i tot dies. L’autoavaluació també és molt important. En *PRESBIT ensenyem als nostres pacients a usar les eines necessàries per a observar periòdicament la qualitat i quantitat de la seva visió, i davant qualsevol canvi acudir al seu centre més pròxim.

Proves Diagnòstiques: LA NOSTRA TECNOLOGIA

A PRESBIT disposem de la més avançada tecnologia per al diagnòstic precoç i el tractament de les diferents formes de Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE). La OCT (Tomografia de Coherència Òptica), l’autofluorescència del fons d’ull, la Retinografia Color, l’angiografia fluoresceínica, la Microperimetria, el electrorretinograma multifocal (ERGM) i l’ecografia ocular permetran el correcte diagnòstic, monitoratge i seguiment de les diferents fases de la malaltia.
Tractaments

Hi ha dos tipus de tractaments per a la Degeneració Macular:

La Teràpia intravítria antiangiogènica (Anti-*VEGF) és el tractament d’elecció en la Degeneració Macular Associada a l’Edat Humida (sagnant), i consisteix en la realització d’injeccions seriades de medicació intraocular dirigida a la inactivació de les noves lesions vasculars.
Tractament Làser: Aïllat o associat a l’ús de medicació intravenosa amb activitat sobre la nova vascularització com el *Verteporfin, s’utilitza a vegades per a millorar el control de la malaltia.
Cirurgia: excepcionalment, pot ser necessari realitzar cirurgia intraocular per al tractament d’hemorràgies massives o altres afectacions de la retina.

Treballem amb les millors mútues.
Informa’t!