RETINOPATIA DIABÈTICA Presbit

L’afectació de la retina per diabetis és la causa més freqüent de ceguesa en la població activa (entre 20 a 74 anys). Quan a un pacient se li diagnostica diabetis per primera vegada, fins a un 20% presenta signes d’aquesta patologia ocular. Als 15 anys del diagnòstic, el 50% dels diabètics pateix retinopatia diabètica i en pacients amb diabetis tipus I amb més de 30 anys d’evolució, el 100% presenta signes de Retinopatia Diabètica.

Què és la retinopatia  diabètica?

La diabetis produeix una alteració en la vascularització normal de la retina causant fugides de fluid (edema macular) i a vegades, provoca que els vasos sanguinis creixin de manera anormal causant hemorràgies.

Símptomes

• Visió borrosa: disminució de la visió central (es redueixen la visió des de lluny i la capacitat de lectura).

• Visió distorsionada: les línies rectes es perceben ondulades.

• Visió de taques: les hemorràgies internes en l’ull poden provocar la visió de taques que enfosqueixen la visió de manera parcial i fins i tot total.

Diagnòstic

Les persones que pateixen diabetis han de fer revisions periòdiques, fins i tot si no hi ha símptomes. En aquest sentit, l’autoavaluació és molt important.

A PRESBIT disposem de la més avançada tecnologia per al Diagnòstic Precoç i el Tractament de les diferents Complicacions de la Retinopatia Diabètica.

Tractaments

La Teràpia intravítria antiangiogènica (Anti-*VEGF), les injeccions intravítries de corticoides, el làser i la cirurgia de retina són els tractaments que es combinen en el maneig de la Retinopatia diabètica.

A PRESBIT creiem que el diagnòstic i tractament precoç en la retinopatia diabètica és molt important. Identificar als pacients en risc i establir una pauta de prevenció i monitoratge ajuda a prevenir la ceguesa produïda per aquesta malaltia.

Treballem amb les millors mútues.
Informa’t!