En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el lloc web i el portal d’Internet presbit.com (en endavant, la “Web”) és titularitat de CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L., amb domicili social a C/París, 207, 3r 1a, 08008, Barcelona amb CIF nºB62324868.
Aquest avís legal regula les condicions dús del portal desmentat dInternet.

Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general, les relacions entre CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Manresa per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de l’usuari
Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització de la pàgina web que CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi als serveis i activitats de la pàgina web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L.

L’accés i la navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat d’aquestes Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions cal abstenir-se a utilitzar el lloc web.

Accés a la web
L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden estar subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privadesa presbit.com/politica-privacitat.

Contingut i ús
La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de realitzar-se de forma responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, aquest Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. o qualssevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L., al lloc web o als seus continguts.

El titular de la web no s’identifica amb les opinions abocades a la mateixa pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats als vostres servidors.

La visita al lloc web per part de lusuari haurà de realitzar-se de forma responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, aquest Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. o qualssevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L., al lloc web o als seus continguts.

Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, encara que se’n citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’empresa són propietat dels amos i estan protegits per llei.

CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L.

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzats prèviament per part de CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. es reserva el dret d’exercitar davant de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties
CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. no es pot fer responsable de les situacions següents que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

La continuïtat i disponibilitat dels continguts.

L’absència d’errors als continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.

L’absència de virus i altres components nocius.

Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L.

L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos a la web. En conseqüència, CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que si s’escau s’incloguin al lloc web s’ajustin al present avís legal ni que l’ús del lloc web es faci de manera diligent.

L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les vostres dades personals sense el permís dels vostres tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.

Els continguts als quals lusuari pugui accedir a través denllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

La introducció de dades errònies per part de lusuari o dun tercer. CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. comunicarà a lusuari, amb suficient antelació, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. es compromet a l’eliminació o, si escau, al bloqueig dels continguts que puguin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies
CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. utilitza cookies, per optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen al mateix terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les galetes poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per aquestes no serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies al vostre disc dur, teniu la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests fitxers. Per obtenir més informació consulteu la nostra Política de Cookies presbit.com/cookies.

Enllaços (links)
La presència d’enllaços (links) a la pàgina web de CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. cap a altres llocs dInternet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En cas que a altres llocs webs s’estableixin enllaços a la pàgina web de CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L., no s’entendrà que CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. ha autoritzat l’enllaç o contingut del lloc web on es conté l’enllaç, tampoc es podrà incloure a la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web on s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les accions judicials i extrajudicials corresponents.

Modificació de les condicions
CATALANA DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS S.L. es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís, aquest Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament aquest Avís Legal.