Retina i vitri

La retina és la part de l’ull que ens permet identificar els objectes. És l’encarregada de transformar els impulsos de llum en senyals nerviosos i enviar-les al cervell a través del nervi òptic. Quant al vitri, és una substància viscosa i incolora situada entre el cristal·lí i la mateixa retina.

Les diferents patologies (prem per a accedir):

Treballem amb les millors mútues.
Informa’t!