DESPRENIMENT DE RETINA

Què és el despreniment de retina?

El despreniment de retina és una malaltia ocular que es produeix per la separació mecànica de la retina neurosensorial (capa interna de la retina) de l’epiteli pigmentari (capa externa).
És un problema visual greu que pot ocórrer a qualsevol edat, encara que normalment sol donar-se en individus d’edat mitjana o en persones de tercera edat. Sol ser més freqüent en persones que són miops o en aquells que han tingut anteriorment algun trastorn en la retina.
És molt important fer un diagnòstic el més ràpid possible, ja que les possibilitats de millora són majors si no s’arriba a desprendre la màcula o àrea central de la retina.

Símptomes

• Aparició sobtada de mosques volants o un augment brusc de les ja existents.
• Aparició de centellejos lluminosos.
• Visió d’una ombra en un lateral del camp visual.
• Visió d’una cortina grisa en moviment enmig del camp de visió.
• Una disminució sobtada de la visió.

Tractaments

Làser i Crioteràpia: La majoria dels esquinçaments de la retina han de ser tractats mitjançant una fixació de la retina a la paret posterior de l’ull. Tant el làser (fotocoagulació) i la crioteràpia (tractament de congelació) creen una cicatriu que ajuda a fixar la retina en la part posterior de l’ull. D’aquesta manera, s’evita el pas de fluid a través de l’esquinçament i s’impedeix que la retina es desprengui.
Cirurgia: El mètode per a fixar la retina depèn de les característiques del despreniment:

Cirurgia escleral: s’aplica un cerclatge (anell) en la paret més externa de l’ull per a contrarestar les forces de tracció sobre la retina i ajudar al fet que aquesta s’aproximi a la seva posició normal.
Vitrectomia: tècnica quirúrgica on s’extreu el vitri (el gel que emplena la cavitat ocular) per a poder treballar directament sobre la retina i poder aplicar-la de nou. Aquesta última tècnica quirúrgica és usada per a diverses patologies vitri-retinianas.

Treballem amb les millors mútues.
Informa’t!