MEMBRANA EPIRRETINIANA MACULAR

Què és la Membrana Epirretiniana Macular?

La membrana epirretiniana macular és un teixit que creix sobre la superfície de la retina en l’àrea macular, que és la zona fonamental per a la visió. Quan aquesta membrana es contreu i s’arruga causa deformació progressiva de la retina amb la consegüent alteració visual.

Símptomes

· Lleu distorsió de les imatges i/o les línies ondulades.

· Visió borrosa a la regió central del camp de visió.

· Visió Distorsionada: Les línies rectes es perceben ondulades.

· Escotomes: Línies desaparegudes.

Tractament

En els casos més lleus es pot optar per la vigilància, realitzant controls periòdics. En canvi, quan la visió empitjora i les imatges es distorsionen i es deteriora l’anatomia normal de la màcula, ha de valorar-se la cirurgia.

Treballem amb les millors mútues.
Informa’t!