DR. MARC MONTOLIO

Oftalmòleg.
Número de col·legiat: 34912

FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 1999.
Curs Doctorat. Suficiència Investigadora. Usos de la membrana amniòtica en oftalmologia, Universitat Autònoma de Barcelona 2003
Especialista en Oftalmologia Universitat Autònoma de Barcelona 2004
Màster Gestió Sanitària ESADE2007

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Durant 10 anys ha desenvolupat la seva experiència professional en diferents hospitals i clíniques tant públiques com privades i en dos àmbits diferenciats:
Una, desenvolupant funcions de oftalmòleg especialista en glaucoma i refractiva (més de 8.000 cirurgies de cataracta, glaucoma i refractiva). I la segona pel que fa a gestió del servei d’oftalmologia de diferents centres.

Director Mèdic i fundador de GMD Ocular, grup de microcirurgia i diagnòstic ocular.
Metge Especialista en Refractiva i Glaucoma a l’Institut Oftalmològic Tres Torres (IOTT)
Cirurgià especialista a l’Hospital Santa Teresa USP La Corunya, època en la qual va operar 400 cataractes en 16 dies.
Coordinador Mèdic i Especialista en Glaucoma a l’Institut Oftalmològic de Barcelona (IOB)
Metge Adjunt del Servei d’Oftalmologia com subespecialista en Glaucoma, també al Hosiptal Vall d’Hebron
Ha estat Metge Intern Resident al Servei d’Oftalmologia i Cap de Residents de l’Hospital Vall d’Hebron.

PUBLICACIONS

Ha publicat diversos articles i ha parcticipado activament en diferents congresoso i simposis:

-Bilateral juxtapapilary choroidal neovascularisation associated with interferon alfa treatment of a metastasic cutaneous melanoma. British journal of ophtalmology 2006. Apr. 90 (4) 516-518.

-Sympathetic ophthalmia after surgical resection of iridocilliary melanoma. A case report. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmo 2006 Oct (10) 1353-1356.

-Radical optic neurotomy in central retinal vein occlusion: comparison of outcome in younger vs older patients. American journal of ophthalmology 2007. Jan 143 (1) 134-140

Participació com a investigador en l’estudi multicèntric internacional de l’implant de fluocinolona intravítria en pacients amb uveïtis 2003-2005.