GLAUCOMA

“Segona causa de ceguesa al món”

Un mal que no avisa

L’ull funciona com una càmera fotogràfica digital. L’ull fa la foto i és enviada a l’ordinador (cervell) a través d’un cable que és el nervi òptic. Aquest cable està format per molts fils o neurones, tots perdem neurones però en el cas dels pacients amb glaucoma aquesta pèrdua és molt més ràpida.

Causes

El glaucoma és una malaltia complexa, com també ho són les seves causes. No obstant això, l’augment de la pressió intraocular (PIO) és un factor molt relacionat amb la seva aparició i evolució. És l’únic factor modificable sobre el qual podem actuar per poder prevenir i tractar el glaucoma.

Símptomes

Al principi no presenta cap símptoma, el que dificulta la seva detecció. Quan comença el dany en el nervi òptic es va perdent la visió dels laterals (perifèria) i amb el temps s’assembla a la imatge obtinguda en mirar a través d’un túnel. Finalment es pot arribar a perdre la visió gairebé del tot. Per això és important visitar periòdicament l’especialista.

Grup de risc

 • Persones de més de 40 anys.
 • Miopia elevada.
 • Antecedents familiars de glaucoma.
 • Hipertensió ocular: PIO> 21 mmHg.
 • Diabetis.
 • Hipermetropia.
 • Persones en tractament amb corticoides.

Mètodes per prevenir el seu desenvolupament

El glaucoma és una malaltia silent, és a dir, al principi no presenta símptomes, així que és necessari el seu control mitjançant visites periòdiques al seu oftalmòleg:

 • Mesura de la pressió intraocular mitjançant el tonòmetre de Goldmann i altres tonòmetres d’aire d’última generació
 • Exploració del fons d’ull.
 • Gonioscopia: permet l’estudi de l’anatomia ocular per poder classificar els diferents tipus de glaucoma.
 • Campimetría visual: permet l’estudi del camp visual per detectar alteracions (defectes perifèrics de la visió).
 • Retinografies digitals (fotografies del fons d’ull)
 • Tomografias de Coherència Òptica (OCT) per analitzar el nervi òptic i la capa de fibres.

Tractaments

 • Metges: diferents col·liris permeten controlar la pressió intraocular.
 • Tractament làser: per facilitar el drenatge de l’humor aquòs.
 • Cirurgia: Crea un nou canal de drenatge per a l’humor aquòs ( el líquid que es troba en l’espai entre la còrnia i el cristal·lí): trabeculectomia, esclerectomia Profunda no Penetrant (EPNP), vàlvules …

“Amb un tractament a temps podem lluitar contra el glaucoma”

Scanner (OCT) de pacient amb glaucoma