Lipofilling

El lipofilling facial consisteix en una tècnica mitjançant la qual s’extreu greix, generalment de la regió periumbilical, per injectar-la en zones on pot ser necessària a la regió facial. Per a això es requereix prèviament d’un procés de filtrat, decantació o centrifugació i / o emulsificació del greix extret.

El lipofilling es fa servir per tractar pèrdues de volum, millorar el contorn facial, la correcció d’ulleres i bosses o millorar l’aspecte dels ulls enfonsats.

Què és el Nanofat?

És una tècnica específica de lipofilling on fem servir el greix amb un procés previ de filtrat i emulsificació amb la finalitat de millorar l’aspecte principalment de les ulleres. En aquest cas no busquem augmentar el volum de la zona sinó millorar l’aspecte de la pell gràcies a l’efecte inductor de col•lagen i els efectes despigmentants dels factors de creixement i altres substàncies que es troben en les cèl•lules mare del teixit adipós.