MEMBRANA EPIRRETINIANA MACULAR (MEM)

Què és la membrana epiretinal Macular (MEM)?

La Membrana epiretinal macular és un teixit que creix sobre la superfície de la retina a l’àrea macular, que és la zona fonamental per a la visió. Quan aquesta membrana es contreu i s’arruga, causa deformació progressiva de la retina amb la consegüent alteració visual.

Imatge de retina normal

Imatge de Membrana Epirretininana Macular ( retinografía y escáner ( OCT ))

Símptomes

En el moment inicial, el pacient percep una lleu distorsió de les imatges i / o les línies ondulades. Quan la tracció exercida per la membrana epiretinal augmenta sobre la màcula, aquests símptomes empitjoren. També és freqüent que el pacient noti visió borrosa a la regió central del camp de visió.

Visió borrosa central

Reixeta d’Amsler: recomanada per a l’autoavaluació d’alteracions de la visió central i paracentral, afectada en Malalties de la Màcula. Visió Distorsionada: les línies rectes es perceben ondulades. Escotomes: línies desaparegudes

Tractament

En els casos més lleus es pot optar per la vigilància, realitzant controls periòdics. En canvi, quan la visió empitjora, les imatges es distorsionen i es deteriora l’anatomia normal de la màcula, s’ha de valorar la cirurgia.