NAZARET FERNÁNDEZ HERET

Nombre de col·legiada:  23375

òptica i optometria a FOOT de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Centres PRESBIT on visita: Sabadell i Terrassa.