RETINOSIS PIGMENTÀRIA

Què és la Retinosi Pigmentària?

La Retinosi Pigmentària és una malaltia de la retina on es veuen danyades les seves capes més externes que és on es localitzen els fotoreceptors: els cons i els bastons, que són les cèl·lules nervioses especialitzades en percebre la llum.
És una malaltia rara que afecta 2 o 3 de cada deu mil persones i sol afectar els dos ulls.
És una malaltia genètica i no es pot prevenir.

Imatge de la retina de pacient afectat de Retinosi Pigmentària

Símptomes:

  • Pèrdua de visió i reducció del camp visual (visió en túnel).
  • Dificultat per a la visió nocturna.

Tractament:

El tractament se centra a resoldre les complicacions associades com les cataractes, l’edema macular o les membranes epiretinals.

També és important realitzar un diagnòstic genètic que permeti identificar el patró d’herència de la patologia i indicar la probabilitat de transmetre-la o alertar familiars portadors que encara no l’han desenvolupat.