Teràpia visual
La teràpia visual és un tractament que consisteix en una sèrie de procediments clínics individualitzats destinats a corregir o a millorar les habilitats visuals que no es troben en el seu nivell òptim.
Quin tipus d’habilitats es poden millorar?
– Problemes de binocularidad
– Acomodació
– Estrabisme
– Ambliopia o ull vague
– Diplopía o visió doble
– Problemes d’aprenentatge
A PRESBIT estudiem les necessitats de cada pacient i li ensenyem una sèrie d’exercicis perquè aprengui a utilitzar la visió de manera més eficaç. D’aquesta manera, es millora l’eficiència i el processament de la informació visual i permet millorar el rendiment de l’activitat diària.
Treballem amb les millors mútues.
Informa’t!