TROMBOSIS VENOSA DE LA RETINA

Què és la Trombosi venosa de la retina?

Consisteix en l’obstrucció parcial o total de les venes de la retina. Per tant la podem classificar com trombosi venosa central quan es obstrueix la vena central de la retina (afectació total) o trombosi venosa de branca quan afecta una branca d’aquesta vena central (afectació parcial).

En tancar-se el pas a través de la vena i com la sang segueix entrant en els teixits a través de les artèries, es produeix una ingurgitació venosa i posterior ruptura dels capil·lars en el territori depenent d’aquesta vena pel fet que augmenta la pressió sanguínia de forma retrògrada al punt d’obstrucció. Aquests canvis vasculars provoquen una imatge típica d’hemorràgia retiniana en el territori afectat.

Símptomes

La zona retiniana afectada depenent del territori venós obstruït pateix a causa de la falta d’oxigenació (isquèmia), en la majoria dels casos, una mort de les cèl·lules nervioses de la retina i una pèrdua de la seva funció visual.

A la clínica es caracteritza per una pèrdua visual brusca i sense dolor de la visió la quantia i rellevància dependrà del territori retinià que perdi la funció. Generalment en els casos d’obstrucció central la pèrdua és severa i en els casos d’obstrucció de branca és parcial.

El pronòstic visual dependrà del territori afectat i de la seva proximitat a la màcula (centre de la visió).

Fons d’ull normal

Imatge de trombosis venosa de branca

Es pot prevenir?

A causa de que les trombosis venoses de la retina són una malaltia vascular, algunes mesures preventives poden ajudar a evitar-la:

  • El control de la tensió arterial.
  • El control del colesterol.
  • Evitar el tabac.

Tractament

A més de les mesures preventives, disposem d’injeccions intraoculars per tractar aquests pacients (corticoides, antiangiogènics). En alguns casos cal l’ús de teràpies làser (fotocoagulació) i fins i tot la cirurgia ocular.