DEGENERACIÓ MACULAR ASSOCIADA A L’EDAT

Principal causa de ceguera

La DMAE és una malaltia Degenerativa de la Retina que afecta principalment a la Màcula, el centre de la visió, i és la principal causa de ceguesa en pacients majors de 55 anys d’edat.

 

Predisposició Genètica i Influència de l’Ambient

La DMAE és una malaltia Genètica (Hereditària) influïda per l’ambient (tabac, Alimentació, Exposició Solar, Pol·lució, Malalties Cardiovasculars …).

  • Genètica: És una malaltia hereditària amb una freqüència molt elevada, afectant fins a un 22% de Caucàsics, essent una mica menys prevalent en races pigmentades. Als EUA, s’estima que de la seva població de 324 milions d’habitants, 11 milions de pacients pateixen ceguesa a causa de la DMAE.
  • Tabac: És un potent pro-oxidant i influeix molt negativament en la progressió de la malaltia.
  • Exposició lumínica: Una major exposició a la llum, natural i artificial, s’associa a un major risc de progressió de la DMAE. És sempre recomanable reduir la seva exposició amb ulleres de sol. En casos Intermedis i Avançats pot ser recomanable l’ús de filtres per llum blava visible i invisible.
  • Dieta: Una dieta rica en antioxidants ajuda a protegir enfront de la progressió. Per contra, una dieta pobra suposarà un major risc de progressió de la malaltia.
Formes de DMAE: Seca i Humida

DMAE seca (atròfica)
S’acumulen druses (dipòsits groguencs sota de la retina) i es produeix una atròfia progressiva de la retina. Sol ser asimptomàtica i predisposa al sagnat agut i a l’atròfia central de la retina. Precisa controls periòdics i es recomana la ingesta d’antioxidants, una dieta equilibrada, reduir l’exposició lumínica (en alguns casos amb filtres per a la llum blava) i no fumar.

retina normal

retina con DMAE seca

DMAE humida (Sagnant)Proliferació de nous vasos sanguinis que destrueixen la visió central. L’evolució natural de la malaltia és cap a la Ceguesa Central. El tractament pot evitar la pèrdua de visió, per el que és imprescindible realitzar un diagnòstic precoç per evitar la ceguesa .

retina con DMAE húmeda

Símptomes de la degeneració macular:

  • Visió Borrosa: Disminució de la visió central (es redueixen la visió de lluny i la capacitat de lectura.
  • Visió Distorsionada: Les línies rectes es perceben ondulades.

Diagnòstic Precoç:

Visites Periòdiques l’oftalmòleg: a causa de la gran prevalença de la degeneració macular, és recomanable fer revisions periòdiques i tot quan no hi hagi símptomes. La periodicitat recomanada dels controls vindrà determinada per la severitat de la malaltia (segons l’estadi de la degeneració macular: Inicial, Intermedi o Avançat), variant de 6 mesos a fins i tot dies.

L’autoavaluació és imprescindible: amb l’ajuda de diverses eines, el pacient ha d’observar periòdicament la qualitat i quantitat de la seva visió, i davant de qualsevol canvi acudir al seu oftalmòleg.

Reixeta d’Amsler, recomanada per a l’autoavaluació d’alteracions de la visió central i paracentral, afectada en Malalties de la Màcula.

Proves Diagnòstiques: LA NOSTRA TECNOLOGIA

A PRESBIT disposem de la més avançada tecnologia per al Diagnòstic Precoç i el Tractament de les diferents Formes de Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE).

La OCT (Tomografia de Coherència Òptica), l’Autofluorescència del fons d’ull, la Retinografia color, l’Angiografia fluoresceínica, la Microperimetría, l’Electroretinograma multifocal (ERGm) i l’Ecografia Ocular permetran el correcte diagnòstic, monitorització i seguiment de les diferents fases de la malaltia.

Tractament de la DMAE:

La Teràpia intravítrea antiangiogènica (Anti-VEGF): és el el tractament d’elecció en la Degeneració Macular Associada a l’Edat humida (sagnant), i consisteix en la realització d’injeccions seriades de medicació intraocular dirigida a la inactivació de les noves lesions vasculars.

Tractament Làser: aïllat o associat a l’ús de medicació intravenosa amb activitat sobre la nova vascularització com el Verteporfin, s’utilitza en ocasions per millorar el control de la malaltia.

Cirurgia: excepcionalment, pot ser necessari realitzar cirurgia intraocular per al tractament d’hemorràgies massives o altres afectacions de la retina.

El nostre Expert en Retina Dr Luis Amselem Gómez:

“El Diagnòstic i Tractament Precoç en la DMAE és molt important. Identificar als pacients en risc i establir una pauta de prevenció i monitoratge ajuda a prevenir la ceguesa produïda per la malaltia.”

Siguem contundents amb la DMAE, en l’actualitat podem combatre-la.