DESPRENIMENT DE RETINA

Què és el despreniment de retina?

El despreniment de retina és una malaltia ocular que es produeix per la separació espontània de la retina neurosensorial (capa interna de la retina) de l’epiteli pigmentari (capa externa).

És un problema visual greu que pot ocórrer a qualsevol edat, encara que normalment sol donar-se en individus d’edat mitjana o en persones de tercera edat. Sol ser més freqüent en persones que són miops o en aquells que han tingut anteriorment algun trastorn a la retina.

És molt important fer un diagnòstic el més ràpid possible, ja que les possibilitats de millora són més grans si no s’arriba a desprendre la màcula o àrea central de la retina.

Imatge de retina normal

Imatge de despreniment de retina on s’objectiven els esquinçaments

Símptomes del Despreniment de retina

  • Aparició sobtada de mosques volants o un augment brusc de les ja existents.
  • Aparició de llampecs lluminosos.
  • Visió d’una ombra en un lateral del camp visual.
  • Visió d’una cortina grisa en moviment enmig del camp de visió.
  • Una disminució sobtada de la visió.

Tractament

Làser i Crioteràpia: la majoria dels estrips de la retina han de ser tractats mitjançant una fixació de la retina a la paret posterior de l’ull. Tant el làser (fotocoagulació) i la crioteràpia (tractament de congelació) creen una cicatriu que ajuda a fixar la retina a la part posterior de l’ull, evitant el pas de fluid a través de l’esquinçament, impedint que la retina es desprengui. És aconsellable realitzar un tractament preventiu, generalment amb làser, quan hi esquinçaments de retina, tot i que encara no hagin provocat un despreniment. Aquest tractament preventiu també pot ser útil per a pacients d’alt risc amb lesions degeneratives perifèriques que poden acabar en un trencament.

Cirurgia: gairebé tots els pacients amb despreniment de retina s’han de sotmetre a un reposicionament quirúrgic d’aquesta. El mètode per fixar la retina depèn de les característiques del despreniment. Es pot abordar mitjançant cirurgia escleral on s’aplica un cerclatge (anell) a la paret més externa de l’ull per contrarestar les forces de tracció sobre la retina i ajudar a que aquesta s’aproximi a la seva posició normal, o realitzar una vitrectomia, tècnica quirúrgica on s’extreu el vitri (el gel que omple la cavitat ocular) per poder treballar directament sobre la retina i poder aplicar-la de nou. Aquesta última tècnica quirúrgica és usada per a diverses patologies vitri-retinianes.

Tècnica de vitrectomia