NIL PLA

Grau en òptica i optometria a la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa.

Cursen càlcul de lents intraoculars a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa.

Cursen resolució de problemes, interpretació de fluorogrames i de topografies en ortoqueratologia a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Centres PRESBIT on visita: Badalona i Barcelona (Còrsega).