UVEÏTIS

Què és la uveïtis?

La uveïtis és una inflamació de l’úvea, que és una membrana que envolta l’interior de l’ull, formada per l’iris, el cos ciliar i la coroides, que en conjunt formen la capa mitjana de l’ull entre la retina i l’escleròtica (part blanca de l’ull).

Tipus d’uveïtis

Hi ha diversos tipus d’uveïtis, que es defineixen d’acord a les parts de l’ull on es produeixen:

  • Uveïtis anterior o Iridociclitis: és una inflamació de l’úvea anterior (iris, cos ciliar).
  • Uveïtis intermèdia o Parsplanitis: és una inflamació de la pars plana, àrea estreta situada entre l’iris i la coroide.
  • Uveïtis posterior o Coroiditis: és una inflamació de l’úvea posterior (coroide).
  • Panuveítis: es veu afectada tota l’úvea, és a dir, els segments anteriors i posteriors de l’ull.

Causes

Pot estar originada per infeccions, malalties sistèmiques, toxines, traumatismes i altres causes, encara que en molts casos es desconeix l’etiologia.

Símptomes

  • Ull vermell.
  • Visió borrosa.
  • Sensibilitat a la llum (fotofòbia).
  • Cossos flotants.
  • Dolor que pot ser moderat o intens.

La uveïtis es pot veure associada a una alta incidència de complicacions que poden posar en risc la visió com les cataractes, despreniment de retina, hemorràgies intraoculars, glaucoma o líquid a la regió central de la retina (edema macular). D’aquí la importància de la valoració i control per part de l’oftalmòleg.

Tractament

El tractament pot ser molt variat (gotes, medicació oral o sistèmica, injeccions, cirurgia ..) depenent de la causa, el temps d’evolució i la gravetat de l’afectació.