RETINA I VITRI

La DMAE és una malaltia Degenerativa de la Retina que afecta principalment a la Màcula, el centre de la visió, i és la principal causa de ceguesa en pacients majors de 55 anys d’edat.

L’afectació de la retina per la Diabetis és la causa més freqüent de ceguesa en la població activa (20 a 74 anys). En el moment del diagnòstic de la Diabetis, fins al 20% dels pacients presenten signes de Retinopatia Diabètica.

El despreniment de retina és una malaltia ocular que es produeix per la separació espontània de la retina neurosensorial (capa interna de la retina) de l’epiteli pigmentari (capa externa).

Els cossos o mosques flotants (miodesòpsies) són unes petites taques (en forma de fils, punts, teranyina) que moltes persones veuen movent-se en el seu camp visual, especialment quan miren a un fons amb contrastos intensos.

Consisteix en l’obstrucció parcial o total de les venes de la retina. Per tant la podem classificar com trombosi venosa central quan es obstrueix la vena central de la retina o trombosi venosa de branca quan afecta una branca d’aquesta vena central

La Membrana epiretinal macular és un teixit que creix sobre la superfície de la retina a l’àrea macular, que és la zona fonamental per a la visió.

El forat macular és una obertura a la màcula, que és la zona central de la retina. El gel que es troba a l’interior de l’ull (vitri) amb el temps pot perdre el seu volum i encongir-se. Aquest gel deteriorat pot exercir tracció sobre la màcula.

La miopia és una alteració ocular que provoca que els objectes situats a llarga distància es percebin borrosos. Generalment es deu a un augment de la longitud axial de l’ull (ulls grans).

La uveïtis és una inflamació de l’úvea, que és una membrana que envolta l’interior de l’ull, formada per l’iris, el cos ciliar i la coroides, que en conjunt formen la capa mitjana de l’ull entre la retina i l’escleròtica.

Els tumors oculars poden aparèixer a les parpelles, a l’ull (conjuntiva, coroide o retina) i en l’òrbita (cavitat que allotja el globus ocular). El retinòleg tracta els tumors localitzats a la coroide o la retina.

La Retinosi Pigmentària és una malaltia de la retina on es veuen danyades les seves capes més externes que és on es localitzen els fotoreceptors: els cons i els bastons, que són les cèl·lules nervioses especialitzades en percebre la llum.